Jakie są standardy i oczekiwania RENTier?

Aby nasza społeczność była bezpieczna i mogła się cieszyć pełnym zaufaniem, wszystkim naszym gospodarzom i gościom stawiamy jasne cele w postaci naszych standardów i oczekiwań.

Standardy te opracowaliśmy w oparciu o nasze liczne doświadczenia w relacjach z członkami społeczności Airbnb. Zebraliśmy dotychczas obowiązujące u nas zasady i stworzyliśmy spójną podstawę, która pozwoli członkom społeczności Airbnb lepiej zrozumieć, czego mogą się po nas spodziewać i czego my oczekujemy od nich.


W jaki sposób standardy te będą egzekwowane?

Każda decyzja dotycząca naszej reakcji w zakresie tych zasad będzie rezultatem uważnej, szczegółowej analizy ze strony zespołu ekspertów, którzy będą sprawdzać, czy idziemy we właściwym kierunku. Nasze działania w odpowiedzi na naruszanie bądź łamanie obowiązujących zasad zawsze były, są i będą zależeć od wagi zdarzenia. Będziemy się starali uwzględniać wszelkie towarzyszące okoliczności i dopiero na tej podstawie podejmować decyzję o podjęciu stosownych kroków, mamy jednak ograniczony zasób działań według naszego uznania w przypadku poważnego naruszenia zasad.


Co jeśli nie będę się zgadzać z podjętą decyzją?

Nasi pracownicy, którzy zajmować się będą egzekwowaniem zasad, to grupa ekspertów o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia, jednak nadal są tylko ludźmi. Zatem – w rzadkich przypadkach – może się zdarzyć, że podjęte działania będą nieprawidłowe. Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją, napisz do nas, a ponownie przeanalizujemy sprawę. Same definicje standardów i oczekiwań nie będą podlegały analizom.


Czy te standardy będą się z czasem zmieniały?

Bezustannie się uczymy i rozwijamy, zatem standardy i oczekiwania będą ewoluować wraz z upływem czasu. Jeśli masz wątpliwości w konkretnej sytuacji, sprawdź obowiązujące standardy.