Czym jest Regulamin Treści RENTier?

Publikując jakiekolwiek treści na RENTier, wyrażasz tym samym zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i innych przepisów obowiązujących na naszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania – w całości lub we fragmentach – tych treści, które są niezgodne ze wspomnianymi zasadami bądź z Warunkami Świadczenia Usług RENTier, lub z dowolnego powodu według naszego własnego uznania.

W przypadku powtarzających się czy rażących naruszeń, możemy nawet zawiesić lub całkowicie dezaktywować przedmiotowe konto/konta użytkownika. Decyzja RENTier dotycząca tego, czy dana treść jest zabroniona, winna być traktowana jako ostateczna i wiążąca.

Możesz skontaktować się z nami lub oznaczyć posty Grupy, by w ten sposób zgłosić treści, które naruszają nasze Warunki Świadczenia Usług bądź zasady dotyczące umieszczanych informacji.


Oferty i profile

Oczekujemy od Gospodarzy zamieszczania ofert uczciwych, przejrzystych i pomocnych potencjalnym gościom.

Zakazane są:

  • 1. Reklamy lub inne treści o charakterze handlowym
  • 2. Treści popierające albo promujące nielegalną lub szkodliwą działalność bądź przemoc, lub mające charakter profanacji, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, stanowiące groźbę albo dyskryminujące
  • 3. Komentarze polityczne, religijne lub społeczne
  • 4. Próby podszywania się pod kogoś innego
  • 5. Treści o charakterze nieuczciwym, fałszywym, mylącym lub zwodniczym
  • 6. Treści dotyczące dochodzenia prowadzonego przez RENTier
  • 7. Treści naruszające prawa innych osób lub jednostek, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności