1. Zasady prywatności danych oraz wykorzystanie danych osobowych

W firmie RENTier cieszymy się z odwiedzin naszej strony internetowej i chcielibyśmy przekazać pewne informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podczas korzystania ze stronę. Rentier gromadzi, przetwarza, i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności danych oraz w zakresie ustawowych uprawnień. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu postępowania Rentier w zakresie prywatności danych, prosimy o kontakt na adres biuro@rent.szczecin.pl.


2. Czym są dane osobowe?

Na terenie Niemiec znaczenie terminu „dane osobowe” jest określone niemiecką Ustawą federalną o ochronie danych. Ustawa ta definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące sytuacji osobistej lub majątkowej określonej lub możliwej do określenia osoby. Obejmują one informacje takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia.


3. Ogólne informacje dotyczące prywatności danych

O ile nie postanowiono inaczej w punktach poniżej, podczas korzystania z niniejszej strony internetowej żadne dane nie będą gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane.


3.1 Kontakt

Za pomocą linku „Skontaktuj się z nami” można przesyłać nam zapytania o charakterze ogólnym. W celu przetworzenia otrzymanych informacji zbierzemy Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko i adres e-mail). Dane te, wraz z przesłaną przez nas korespondencją, będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach, w jakich przesłano je do nas oraz na potrzeby ulepszania naszych usług.


3.2 Informacje dotyczące połączenia

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, niektóre informacje są przekazywane przy użyciu standardowej procedury — dotyczy to adresu IP, typu i wersji używanej przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, strony internetowej z jakiej zostałeś/łaś przekierowany, czas spędzony na stronie. Zgodnie z zasadami będziemy analizować te dane wyłącznie pod kątem statystycznym, w celu uniknięcia błędów oraz na potrzeby ulepszania naszych usług. Jedynie w przypadku potencjalnych nadużyć związanych z rezerwacją wykorzystamy te informacje aby ułatwić identyfikację osoby odpowiedzialnej za nadużycie.


3.3 Społeczność

W przypadku, gdy zdecydujesz się na aktywność w Społeczności Rentier, np. poprzez przesłanie zdjęć lub wpisywanie treści takich jak opinie i opisy, samodzielnie zdecydujesz, które z danych osobowych będą widoczne dla Rentier oraz wszystkich osób odwiedzających platformę. Ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Rentier nie ujawni żadnych danych osobowych bez Twojej wyraźnej, uprzedniej zgody. Jeśli uczestniczysz w Społeczności dotyczącej treści Rentier, do wypłaty z tytułu zdobytych promocji będzie wymagane podanie danych bankowych. Potrzebujemy ich, aby wypłacić wynagrodzenie za zdobyte przez Ciebie promocje, jeśli wyrazisz taką wolę. Możesz wybrać również alternatywną formę płatności za pośrednictwem serwisów PayPal lub I do sell. Konto użytkownika Rentier oraz informacje w nim zawarte są chronione hasłem, aby jedynie dany użytkownik miał dostęp do tych danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swój profil.


3.4 Funkcja Home Manager

Rentierzy mogą zarządzać swoimi obiektami za pomocą funkcji „home manager”. Jej użycie wymaga rejestracji. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji stosunków umownych między Rentier a home manager. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.


3.5 Reklamy w wiadomościach e-mail

W przypadku wyrażenia zgody za otrzymywanie newslettera, Twój adres e-mail będzie przechowywany i wykorzystywany na potrzeby indywidualnych reklam w wiadomościach e-mail dotyczących naszych ofert, do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera. Podczas rejestracji wykorzystujemy procedurę podwójnego potwierdzenia (tzw. double opt-in). Innymi słowy, po zarejestrowaniu się w celu skorzystania z naszych usług i podaniu adresu e-mail otrzymasz od nas zwrotną wiadomość e-mail zawierającą link, którego należy użyć w celu potwierdzenia rejestracji. Twoja rejestracja oraz jej potwierdzenie zostaną zapisane. Newsletter będzie wysyłany dopiero po wykonaniu tych czynności. Procedura ta służy zapewnieniu, że jedynie Ty możesz zarejestrować się, aby otrzymywać newsletter z podanego adresu e-mail. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@rent.szczecin.pl lub wykorzystać odpowiedni link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail.


3.6 Rezerwacja ekspresowa

W indywidualnych przypadkach oferty danego Ogłoszeniodawcy można rezerwować poprzez opcję „Ekspresowej rezerwacji RENTier”, za pomocą interfejsu znajdującego się bezpośrednio na danej stronie rezerwacyjnej. Podczas tej procedury Rentier gromadzi określone dane użytkowników — takie jak imię, nazwisko, adres oraz dane karty kredytowej — w imieniu strony rezerwacyjnej obiektów działającej w charakterze kontrahenta użytkownika. Następnie Rentier przekazuje te dane odpowiednim stronom rezerwacyjnym obiektów, aby użytkownik mógł skutecznie złożyć swoją ofertę rezerwacji za pośrednictwem RENTier.


3.7 Podania o pracę

Jeżeli ubiegasz się o pracę w Rentier, Twoje dane są przez firmę gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu obsługi aplikacji internetowej. Dane pochodzące z Twojej aplikacji internetowej są przesyłane bezpośrednio do działu zasobów ludzkich za pośrednictwem szyfrowanego połączenia oraz są traktowane jako poufne. Wykorzystujemy odpowiednie metody techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane jako poufne, zgodnie z przepisami prawa.
Jeżeli Twoja aplikacja dotyczy konkretnego stanowiska, które zostało już obsadzone, lub jeżeli w naszej opinii jesteś w równym lub większym stopniu osobą odpowiednią na inne stanowisko, Twoja aplikacja będzie przesyłana wewnątrz naszej firmy. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o informację. Twoje dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacji lub po upływie maksymalnie 6 miesięcy, chyba że udzielisz wyraźnej zgody na to, aby Twoje dane były przechowywane przez dłuższy okres.


4. Transmisja danych

Jako wyszukiwarka, Rentier jedynie pośredniczy w zawieraniu umów najmu obiektów oferowanych przez dane strony rezerwacyjne. Stosownie do tej zasady rezerwacje są dokonywane na stronach odpowiedniej witryny rezerwacyjnej. W każdym przypadku zawierasz umowę z daną stroną rezerwacyjną, nie z Rentier. Dane będą gromadzone bezpośrednio na tych witrynach przez stronę trzecią. Proszę również zwrócić uwagę na stosowne oświadczenie dotyczące prywatności danych, umieszczone na stronie rezerwacyjnej.
W poniższych przypadkach Twoje dane mogą zostać przekazane właściwym władzom/sądom:
• W określonych przypadkach ujawnienie danych krajowym i międzynarodowym organom i/lub sądom jest wymagane prawem, na podstawie uprzedniej decyzji administracyjnej lub nakazu sądu. W takich przypadkach dane te są przekazywane w sposób zgodny z przepisami prawa.
• W zakresie, w jakim jest to wymagane w celu zapobieżenia czynom niedozwolonym lub potencjalnie niedozwolonym, bądź w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Rentier, strony internetowej lub jej użytkowników, w sposób zgodny z przepisami prawa.
• W związku z transakcją handlową, np. sprzedażą oddziału lub działu, połączeniem, konsolidacją lub sprzedażą majątku, bądź też w mało prawdopodobnym przypadku upadłości, możemy przekazać Twoje dane właściwym organom, wyznaczonemu syndykowi masy upadłości i/lub potencjalnemu kontrahentowi.


5. Pliki cookies

Strona internetowa Rentier wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony w Internecie.
Używamy tzw. „cookies sesyjnych”, które w zależności od ustawień Twojej przeglądarki zostaną usunięte po jej zamknięciu.
Wykorzystujemy również cookies używane po zakończeniu sesji („trans-session cookies”). Służą one w szczególności do zwiększania łatwości obsługi i efektywności naszych usług. Dzięki tym plikom istnieje przykładowo możliwość przekazania na aktualnie przeglądanej stronie informacji dopasowanych specjalnie do Twoich zainteresowania. Jedynym tego celem jest możliwie najlepsze dostosowanie naszych usług do potrzeb użytkowników, a także maksymalne ułatwienie Ci korzystania z naszej strony internetowej.
Możesz zapobiec stosowaniu plików cookies, nie zezwalając na nie w swojej przeglądarce. Możesz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies na naszej stronie internetowej dostępne są w Polityce dotyczącej cookies.


6. Media społecznościowe

Nasza strona internetowa zawiera odniesienia do różnych serwisów społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Linkedin). Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi.
Po wybraniu symbolu „Udostępnij” oraz odpowiedniego serwisu społecznościowego możesz opublikować dane zdarzenie (np. wynik wyszukiwania) na stronie tego serwisu.
Po kliknięciu linku znajdującego się pod tekstem „Obserwuj nas” możesz śledzić naszą aktywność na platformie danego serwisu.
Na stronach serwisów społecznościowych mają zastosowanie zasady prywatności danych oraz warunki użytkowania stosowane przez dany serwis. Rentier nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych w tych witrynach internetowych.


7. Facebook Connect

Umożliwiamy zapisanie i zalogowanie się przy użyciu konta na Facebooku. W przypadku zapisania się przy użyciu Facebooka, Facebook zapyta Cię o pozwolenie na udostępnianie Rentier określonych informacji z Twojego konta na Facebooku. Mogą one obejmować Twoje imię, nazwisko, adres e-mail (w celu weryfikacji danych i płci), ogólną lokalizację, link do profilu na Facebooku, strefę czasową, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, „polubienia” oraz listę znajomych.
Informacje te są gromadzone przez Facebook i przekazywane nam zgodnie z warunkami Polityki prywatności Facebooka. Możesz zmieniać zakres informacji, które otrzymujemy od Facebooka, za pomocą ustawień prywatności na swoim koncie na Facebooku.

W przypadku zapisania się do Rentier przy użyciu Facebooka Twoje konto na Rentier zostanie automatycznie połączone z kontem na Facebooku, informacje dotyczące Twojej aktywności na Rentier mogą być udostępnianie Facebookowi oraz publikowane na osi czasu i w informacjach widocznych dla Twoich znajomych.


8 Google+

Możesz zapisać i zalogować się przy użyciu konta na Google+. W przypadku zapisania się przy użyciu Google+, Google zapyta Cię o pozwolenie na udostępnianie Rentier określonych informacji z Twojego konta na Google+. Mogą one obejmować Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (w celu weryfikacji danych i płci), link do profilu na Google+, zdjęcie profilowe, oraz listę znajomych. Informacje te są gromadzone przez Google i przekazywane nam zgodnie z warunkami Polityki prywatności Google.
W przypadku zapisania się do Rentier przy użyciu Google+, domyślnie informacje dotyczące Twojej aktywności w Rentier będą widoczne w Google dla wszystkich osób z Twoich kręgów w Google+ oraz udostępniane Google zgodnie z Warunkami świadczenia usług Google i Polityką prywatności Google. Dodatkowe informacje dotyczące zarządzania aktywnościami udostępnianymi dla konta Google+ są dostępne na Stronie pomocy Google. Na stronie ustawień aplikacji Google+ możesz określić, kto z kręgów Google+ będzie mógł widzieć Twoją aktywność w Rentier.


9. Bezpieczeństwo

Rentier stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przechowywanych danych przed niezamierzonym lub zamierzonym manipulowaniem, utratą lub zniszczeniem, a także przed dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie doskonalone wraz z postępem technologicznym.


10. Twoje prawa

Na pisemny wniosek, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem, z przyjemnością udzielimy Ci informacji o tym, czy i które z Twoich danych osobowych są przez nas przechowywane. Zgodnie z postanowieniami niemieckiej Ustawy federalnej o ochronie danych, możesz zażądać zablokowania tych danych, ich usunięcia lub wprowadzenia do nich zmian, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi okresami ich przechowywania.
W sprawach dotyczących Twoich praw prosimy o kontakt na adres: biuro@rent.szczecin.pl